PO OBNOVE AKO NOVÉ


Kvalitné materiály, kvalitní pracovníci, kvalitne odvedená  a skontrolovaná robota

RevitalBau,

  • má vynikajúce odborné zázemie, používa progresívne materiály, poskytuje služby od prvotného poradenstva cez projekty, financovanie, inžiniering pri administratívnych úkonoch, realizačné práce (od strechy až po podlahu, vrátane obnovy vnútorných zariadení budov, napr. rozvody či výťahy) až po energetickú certifikáciu
  • je aktívny aj na poli teoretickej prípravy na „zateplenie“, zúčastňuje sa na podujatiach zameraných na osvetu pri revitalizácii bytových domov
  • je držiteľom viacerých licencií na zatepľovacie systémy, závisí len od obyvateľov, čo si vyberú, i keď aj v tomto smere vieme odborne a dobre poradiť.
  • s vami ostáva do konca, až po kolaudáciu a energetickú certifikáciu
  • certifikát integrovaného systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti ochrany zdravia pri práci zostaveného v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
kontrast

Záleží nám na kvalite

  • dôkazom sú aj zábery z bytového domu Dostojevského rad 13 v Bratislave. Za obnovu tohto bytového domu sme získali 1. a 3. miesto v súťaži „Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2015“.
  • pri zavedení ISM noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 sme prijali POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA a jej napĺňaním neustále rozvíjame kvalitu poskytovaných služieb
  • zamestnávame kvalitných ľudí, ktorým za dobrú robotu primerane a včas platíme